OHJELMISTOKEHITYS - FIMATMON.COM

 
  
 

SUUNNITELMA


Suunnitelman tarkoituksena on luoda verkkosivut, joita on helppoa käyttää ja ylläpitää. Verkkosivujen tehtävä on edistää liiketoimintaa. Verkkosivujen suunnitelma on jokaiselle erilainen, ja ne voidaan toteuttaa monella tapaa.

Tavoitteiden ja tarkoituksen määrittely on tärkein työvaihe verkkosivujen toteutuksessa. Suuunnitellaan yhdessä asettelu- ja sisältösuunnitelma, käyttövärit ja sivuston teema. Valitaan parhaat lähestymistavat toteutukseen yhdessä. Kun suunnittelutyö on tehty huolellisesti, verkkosivut palvelevat tarkoitustaan ja tuottavat haluttuja tuloksia.Suunnittele laatikkomalli - web-sivun ulkoasun prototyyppi

  - Esimerkiksi 1. kuvassa on web-sivun laatikkomalli ja 2. kuvassa on ruudun laatikkomallikuva.
  - Säilyykö jokin tieto aina samansisältöisenä kaikilla sivuilla?
  - Mihin kohtaan ruutua päivittyy muuttuvat tiedot?
  - Mihin kohtaan ruutua päivittyvät käyttäjän hakemat tiedot?
  - Onko jotain, minkä haluat näkyvän aina tietyssä kohdassa ruutua?
  - Mihin valikko/valikot sijoitetaan?
  - Mitä värejä käytetään? Yleensä valitaan pari kolme pääväriä.
  - Miten mahdollisten lomakkeiden käyttö huomioidaan?
  - Käytetäänkö erillistä lomakesivua vai sijoitetaanko lomake johonkin/joihinkin laatikoista?

Toteutetaan suunniteltu laatikkomalli

  - Käytämme HTML5 –semanttisia elementtejä.
  - Käytämme kehitysvaiheessa taustavärejä laatikoille.
  - Voidaan testata laatikkojen käyttäytymisen erikokoisilla näytöillä.
  - Muotoilut voidaan tehdä omilla tyylimäärityksillä tai käytetään esim. Bootstrapiä valmiilla määrityksillä.

Valikkojen tarvitsemat perustoiminnallisuus ja tyylit

  - Valikkohierarkia
  - Rivien ja sarakkeiden määritys
  - Linkit
 

SIJOITTELUESIMERKKEJÄ


web

1. Kuva web-sivun laatikkomalli


web2

2. kuva ruudun laatikkomalli